U C Orthopanu se koriste najsavremeniji digitalni uređaji vodeće svetske kompanije u oblasti dentalne radiologije SOREDEX CRANEX 3D. CRANEX® 3D je visoko kvalitetni sistem za stomatološku dijagnostiku, sa panoramskim, trodimenzionalnim, cefalometrijskim Cone Beam 3D programom za snimanje. Preciznost ove vrste snimaka nudi stomatolozima najprecizniju moguću dijagnostiku i uvid u najsitnije detalje stanja usne duplje.

3d_1

3d_1

3d_1

3D Snimci u zavisnosti od veličine snimanog polja mogu biti mali, srednji i veliki.

3d_1

21892 Ukupno 1 Danas