dentalni_radiogramDentalni radiogram
digitalni-ortopan

Ortopan je način na koji se snima kompletna vilica uključujući i sinuse. On se preporučuje kod osoba koje idu na operaciju ili koje imaju problem sa umnjacima koji još nisu izrasli. Snimanje ortopanom traje samo nekoliko sekundi i snimci su odmah gotovi.
Snimak se dalje nosi stomatologu koji tačno i precizno može da vidi položaje svih zuba, njihove korenove, stanje umnjaka, ciste, upalne procese i sve ostalo što ima veze sa zubima.
Ne preporučuje se ukoliko vas muči samo jedan zub.
Ortopan predstavlja panoramsku sliku kompletne gornje i donje vilice na kojima su jasno vidljivi znaci komplikacija pri korenu ili na samom zubu, pa čak i na desnima. Ovo je odličan način za prevenciju bolesti usta i zuba.

Dečiji digitalni ortopan je snimanje sa znatno smanjenom dozom zračenja
dentalni_radiogram
TM Zglob je snimak viličnih zglobova prilikom zatvaranja i otvaranja usta, i vrlo precizno može da ukaže na bilo koju disfunkcionalnost zgloba.
dentalni_radiogram

profilni_telerendgenPROFILNI TELERENDGEN
frontalni_telerendgenFRONTALNI TELERENDGEN
U C Orthopanu se koriste najsavremeniji digitalni uređaji vodeće svetske kompanije u oblasti dentalne radiologije SOREDEX CRANEX 3D. CRANEX® 3D je visoko kvalitetni sistem za stomatološku dijagnostiku, sapanoramskim, trodimenzionalnim, cefalometrijskim Cone Beam 3D programom za snimanje. Preciznost ove vrste snimaka nudi stomatolozima najprecizniju moguću dijagnostiku I uvid u najsitnije detalje stanja usne duplje.
3d_radiogram
34334 Ukupno 2 Danas